Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg - Raad van Europa, Frankrijk

Nieuws

1 t/m 3 van 3

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Europese Commissie bezoekt Amsterdam

De start van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie vormt de aanleiding voor een bezoek van de Europese Commissie aan Amsterdam. Op 7 januari ontvangt de Nederlandse minister-president, Mark Rutte, de leden van het Europese Commissie in het Scheepvaartmuseum.

2 Ploumen: eerlijke economische groei

De extreme armoede op de wereld is sinds de eeuwwisseling fors gedaald. Tegelijkertijd is de kloof tussen arm en rijk een stuk groter geworden. Die grotere ongelijkheid belemmert mensen om een goed bestaan op te bouwen, remt economische groei en leidt tot conflicten. Terwijl er al meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht zijn voor geweld. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zet zich in haar beleidsagenda 2016 nog meer in om deze negatieve trend een halt toe te roepen.

3 Koenders: Crises van vandaag vragen om flexibele diplomatie

‘Quick fixes bestaan niet voor de uitdagingen van vandaag: we zullen lange tijd, in internationaal verband, hard moeten werken aan blijvende oplossingen voor de brandhaarden om ons heen. Dit schrijft minister Koenders (Buitenlandse Zaken) in zijn beleidsagenda voor 2016. ‘Het vraagt om een dynamische en flexibele diplomatie, keuzes en innovatief gebruik van middelen, om samenwerking in oude én nieuwe coalities. De internationale diplomatie draait op volle toeren. Dat trekt een zware wissel op Buitenlandse Zaken, maar is nodig voor onze veiligheid en welvaart.’