Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg - Raad van Europa, Frankrijk

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen burgers een klacht tegen de staat indienen als zij denken dat de staat hun mensenrechten heeft geschonden. Het Hof ziet toe op de naleving van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De belangrijkste voorwaarde voor het indienen van een klacht is dat de klager alle rechtsmogelijkheden binnen de betreffende staat heeft benut. Voor meer informatie over het Hof klik hier.