Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg - Raad van Europa, Frankrijk

De Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa

De Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB) is opgericht in 1956. In haar begintijd hield de bank zich vooral bezig met vluchtelingenproblemen. Sindsdien richt de CEB ook op andere sectoren die de sociale cohesie binnen Europa versterken, door middel van financiering van projecten. De CEB werkt binnen het kader van de Raad van Europa, maar is een aparte juridische en financiële instelling. De CEB heeft 41 aandeelhouders, waarvan 39 lidstaten van de Raad van Europa en één waarnemer bij de Raad. Voor meer informatie over de bank en haar activiteiten klik hier.