Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg - Raad van Europa Frankrijk

Currently in the spotlights

Straatsburg

PV

De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Raad van Europa behartigt de Nederlandse belangen bij de Raad van Europa.

Raad van Europa

Mensenrechten

De Raad van Europa is een onmisbare speler in het (pan-)Europese veld als bewaker van democratische waarden, rechtsstaatbeginselen en mensenrechtenstandaarden.

Permanente Vertegenwoordiging bij de Raad van Europa in Straatsburg

Adres
3, Place Sébastien Brant
F-67000
Straatsburg
Frankrijk
Telefoon

(+33) 3 88 36 20 48

1 januari 2016 De start van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie vormt de aanleiding voor een bezoek van de Europese Commissie aan Amsterdam. Op 7 januari ontvangt de Nederlandse minister-president, Mark Rutte, de leden van het Europese Commissie in het Scheepvaartmuseum.

17 september 2015 De extreme armoede op de wereld is sinds de eeuwwisseling fors gedaald. Tegelijkertijd is de kloof tussen arm en rijk een stuk groter geworden. Die grotere ongelijkheid belemmert mensen om een goed bestaan op te bouwen, remt economische groei en leidt tot conflicten. Terwijl er al meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht zijn voor geweld. Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zet zich in haar beleidsagenda 2016 nog meer in om deze negatieve trend een halt toe te roepen.